SOLICITUDE DE PRAZA PARA COMEDOR E/OU MADRUGA – CURSO 2023-2024

  Datos Alumn@


  Datos Pai/Nai/Titor


  *IMPORTANTE*: Esta solicitude é unha reserva en firme, TANTO PARA COMEDOR COMO PARA MADRUGA. De non comunicar cambios NON MÁIS TARDE DO 27 DE AGOSTO DE 2023, facturaráse dende o día especificado polo solicitante


  ¿ Reservar Praza para Comedor ?

  COMEDOR

  O curso escolar 2023/24 comezará o 11 de Setembro

  Nome

  DNI

  ¿ Reservar Praza para Madruga ?

  MADRUGA

  O curso escolar 2023/24 comezará o 11 de Setembro
  Compartir