Horario / Tarifas Comedor curso 2024/25

Datas nas que se dará servizo de comedor: dende o 11 de setembro de 2024 ata o 21 de xuño de 2025.

Os/as nenos/as fixos/as de 5,4,3,2,1 día/s aboarán 4,63 € por día/menú, (prezo subvencionado)

Prezos mensuais:

  • 5 días ————— 81,00 €
  • 4 días ————— 67,50 €
  • 3 días ————— 53,50 €
  • 2 días ————— 36,50 €
  • 1 día —————- 18,50 €

Os/as alumnos/as que fagan uso do comedor escolar esporadicamente, é dicir, que non coman días fixos na semana, deberáselles cobrar 6 €, xa que non poden ser beneficiarios/as das axudas fixas, que son as que permiten abaratar os custes.

Compartir