Axudas / Subvencións

Axuda 205€ para libros de texto

Tal e como sucedeu o curso pasado, estas axudas destínanse a calquera escolar de Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial que curse estudos “en centros docentes públicos e privados concertados sitos en Vigo”, pero nesta ocasión engádese a Formación Profesional Básica.

Plazo : desde o xoves 23 ao venres 24 de decembro

Estas bolsas están destinadas a alumnos matriculados en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional Básica e Educación Especial, en centros docentes públicos e privados concertados situados en Vigo. Ademais, tamén poderán obter a axuda aqueles alumnos empadroados en Vigo e matriculados noutros municipios.

Os requisitos para solicitar a axuda son, principalmente, que o alumnado estea matriculado nalgún dos niveis xa mencionados, que o solicitante conviva cos alumnos e presentar a documentación nos prazos establecidos. En canto ao proceso de solicitude, só aceptarase unha solicitude por unidade de convivencia e o prazo de resolución será de nove meses desde a data de finalización de presentación de solicitudes.

A solicitude poderá facerse por vía telemática (preferente) a través da sede electrónica do Concello de Vigo ou de forma presencial, para a que será necesario cumprimentar o formulario de solicitude habilitado na páxina web do Concello e posteriormente presentalo no Rexistro Xeral Municipal do Concello de Vigo, xunto á documentación.

Documentación:

  • DNI, NIE ou pasaporte da persoa solicitante (só para solicitude presencial)
  • Libro de familia completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade familiar, coas súas datas de nacemento
  • Volante de empadroamento familiar só para os solicitantes non empadroados en Vigo
  • Certificado de matrícula do centro escolar
  • Documento acreditativo do IBAN da conta bancaria da persoa solicitante

Para máis detalle das bases, pódeas consultar aquí

Axudas Municipais de libros, material escolar e comedor (5-30 xuño)

O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) publica este luns 29 de maio as bases da convocatoria de axudas para a compra de material escolar, libros de texto e comedor de fronte ao próximo curso 2023/2024. Estas bolsas, promovidas e financiadas polo Concello de Vigo, diríxense a familias con fillos matriculados en centro públicos e privados-concertados, que cursen a segunda etapa de Educación Infantil, Educación Primaria ou a ESO e estean empadroados en Vigo.

As axudas son de dous tipos. Por unha banda, hai un paquete de axudas destinadas á adquisición de libros e material escolar para Educación Infantil (segunda etapa, de 3 a 5 anos). Enténdese como material escolar todo aquel que sexa necesario para o desenvolvemento do curso académico, como mandilóns, mochilas, uniformes e demais.
El otro paquete de ayudas es el de comedor, que se extiende de septiembre a junio y consiste en una cuantía mensual. Podrán percibir esta beca los alumnos matriculados en la segunda etapa de Infantil, en Primaria y en ESO.

As solicitudes poderán presentarse desde o luns día 05 de xuño ao venres 30 de xuño: Infórmate das axudas municipais ás familias

A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria do 24 de novembro de 2022 aprobou as
BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS A FAMILIAS CON
FILLOS E FILLAS EN ENSINO OBRIGATORIO

Se estás interesado, fai clic aquí para descargar o documento informativo
Preme aquí para tramitar a axuda