Axudas Municipais de libros, material escolar e comedor (5-30 xuño)

O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) publica este luns 29 de maio as bases da convocatoria de axudas para a compra de material escolar, libros de texto e comedor de fronte ao próximo curso 2023/2024. Estas bolsas, promovidas e financiadas polo Concello de Vigo, diríxense a familias con fillos matriculados en centro públicos e privados-concertados, que cursen a segunda etapa de Educación Infantil, Educación Primaria ou a ESO e estean empadroados en Vigo.

As axudas son de dous tipos. Por unha banda, hai un paquete de axudas destinadas á adquisición de libros e material escolar para Educación Infantil (segunda etapa, de 3 a 5 anos). Enténdese como material escolar todo aquel que sexa necesario para o desenvolvemento do curso académico, como mandilóns, mochilas, uniformes e demais.
El otro paquete de ayudas es el de comedor, que se extiende de septiembre a junio y consiste en una cuantía mensual. Podrán percibir esta beca los alumnos matriculados en la segunda etapa de Infantil, en Primaria y en ESO.

As solicitudes poderán presentarse desde o luns día 05 de xuño ao venres 30 de xuño: Compartir