Horario / Tarifas Aula Madruga curso 2023/24

O servizo comeza as 7:30h e remata as 9h

As tarifas deste curso son:
– Aula matinal con almorzo : 2.75€
– Aula matinal sen almorzo : 2.50€
– Esporádicos : 4€

Compartir